Møter for Misjon Sarepta i Romsdal

Forrige uke var det møter for Misjon Sarepta i to bygder i Romsdal.
Om det ikke var så store flokkene som kom så er det i begge bygder trofaste misjonsfolk som møter opp, som er med og støtter Misjons Sarepta sitt arbeid. Og som ønsket oss varmt velkommen tilbake.


På alle møtene ble det orientert om Misjon Sarepta og det arbeidet som drives, det var enkel servering, solo– og duettsang, og Guds livgivende ord ble forkynt.
Onsdag og torsdag var vi i Kyrkjestova i Tresfjord. Vi hadde to talere – en på hvert møte . Onsdag var det Gunnar Holth og torsdag var det Oddbjørn Pedersen.
Fredag, lørdag og søndag var det møter for Misjon Sarepta i Innfjorden Bedehuskapell. Her talte Ole Andreas Meling.

Bilde: Ole Andreas Meling. Taler i Innfjorden