Styremøte med mange og viktige saker

Styret i Misjon Sarepta var samlet til møte 8.-10. mars. I og med at styret samles relativt sjelden, brukes det mye tid til samtale under orienteringssakene. Mange og store saker ble drøftet og noen av dem vil vi si litt om her på hjemmesiden.

Base
I vedtektene våre står det nevnt at vi i tillegg til å etablere en base for arbeidet i Sør-Europa (Det som er blitt Centro Sarepta)…… også skal tenke en base i Norge. Bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, er avgjørende i arbeidet med å nå ut med evangeliet i Sør-Europa…. og over til den andre siden. Dette ser vi bare mer og mer.
Styret er svært opptatt med at vi ikke skal bli en organisasjon som bygger; organisasjon, strukturer og eiendommer ….på en slik måte…. at vårt fokus kommer bort fra det egentlige. Det som ligger i «ryggraden» til Misjon Sarepta er dette: det å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Vi har rett og slett verken tid eller råd til å holde på med ting som bygger og fremmer oss. Vårt hovedkall er å få en bevegelse inn til Ordet….og at hørelsen av Ordet gjør at det blir bevegelse ut med Ordet …….til alle de som går på fortapelsens vei. Gaven må bringes ut!
Derfor er styret «skeptisk» til rigide strukturer, eiendommer og kontorpulter.
Samtidig ser styret at for å nå enda lengere ut med Ordet i Norden, kan en base (også her) fungere som en «Sykars brønn» stasjon. Men slik som i alle andre saker ber vi om at Herren må åpne og stenge. Vi har ikke hast når vår tillit er til Han som kan åpne opp på forunderlig vis. Samtidig må vi være «på letten» når Han sier GÅ!  Styret arbeider med saken og vi ber om forbønn.

Flere forkynnere
Vi vil fra sommeren av vil forsøke å få ut enda flere forkynnernådegaver…. både på frivillig basis og som lønnet. Dette vil føre til at flere steder får besøk med møtevirksomhet. «Såarbeidet» er avgørende for hvordan det vil gå med Norden. I dette arbeidet er den omreisende forkynneren viktig! Enda flere frivillige forkynnere vil ut over våren bli spurt om de kan ta ut med Ordet fra kommende høst. Om Herren sender oss nådegaver, vil vi også kalle til fast tjeneste i Misjon Sarepta. Be Herren drive ut!

Centro Sarepta og arbeidet sør i Europa og over til andre siden
Under saken «orienteringer» fikk vi en grundig informasjon fra daglig leder på Centro Sarepta, Arild Melberg, og leder for utenlandsarbeidet… Jan Tore Olsen.
Det er ikke mange elever som følger bibelundervisningen gjennom hele skoleåret i de to klassene på Centro Sarepta. Likevel ble det kraftig understreket at det er enormt flott og viktig å kunne bruke tid på de få. Det er med takknemlighet vi ser på den modning som skjer. At åpenbarings Ånd stadig virker ved og med Ordet. Det er spennende tider for land i det nordlige Afrika. Enkelte land klatrer nå raskt oppover på WORLD WATCH LIST, en liste som gir oss en pekepinn på hvor forfølgelsene av kristne er verst. Og nettopp inn mot slike land arbeider vi og vi får nye kontakter.

En som har kommet seg over til Spania

Bibelskole?
Under samtalen om Centro Sarepta ble det også nevnt…. at nordiske ungdommer kanskje ikke er klar over at det gis vel så mye bibelundervisning på Centro Sarepta….. som det gis på mange bibelskoler i Norden. Selv uten statsstøtte og uten stipend har flere av våre elever sagt….. at et år på Centro Sarepta….. ikke trenger koste mer enn et år på bibelskole i Norden. Samtidig er det store muligheter til å kombinere studier på nordiske universitet og høgskoler samtidig med å være elev på Centro Sarepta. Be om nordisktalende og spansktalende elever for kommende skoleår! (19/20).

Kun bibelstudent?….eller kombinere med studier på nordiske universitet eller høgskoler? Velkommen som bibelskoleelev ved Centro Sarepta

Ekstern gruppe
Siden 2016 har Misjon Sarepta arbeidet med “Retningslinjer i forbindelse med grenseoverskridende atferd” og veiledningsdokumentet “Veiledning i møte med mennesker”. Disse ble vedtatt i 2018 og ligger på hjemmesiden. Dette er dokument som stadig vil komme opp til vurdering og vil måtte «flikkes» på.
Misjon Sarepta skiller seg ut fra mange andre organisasjoner og politiske partier. Vi har hele tiden vært klar på at det er en «ekstern gruppe» som skal behandle evt. saker som kommer inn til daglig leder. Dette for å unngå spekulasjoner om maktkamper innad i organisasjonen, i forbindelse med behandling av slike typer saker, eller at ledere i organisasjonen skal kunne skyve saker under teppet på grunn av vennskapsforhold.
Den eksterne gruppen er nå på plass. Den har tre medlemmer pluss tre varamedlemmer. Grunnen til mange varamedlemmer er at vi skal sikre oss å ha nok folk ved inhabilitet. Det er interessant at skoler og andre organisasjoner har kontaktet Misjon Sarepta med tanke på våre retningslinjer og med spørsmål om hvordan vi har lagt opp dette med «ekstern gruppe».
Ekstern gruppe består av: Berit Helgøy Kloster, Egil Morland, Stein Solberg. Varamedlemmer er Øystein Rønhovde, Cathrine Sivertsen og Steinar Trefjord. Be om visdom fra det høye!

Diakonalt arbeid
Denne sak har vært oppe på nesten hvert styremøte. I vedtektene våre står det at vi skal etablere enkle diakonale tiltak i forbindelse med arbeidet i Sør-Europa. Det er mye menneskelig nød rett rundt oss i Spania. Vi kan bli slått med blindhet og tenke: «Det utgjør ingen forskjell om vi bidrar eller ikke». Underforstått: «Vi fortsetter vårt nytelses- og luksusliv». Misjon Sarepta ønsker å bidra inn mot menneskelig nød og inn mot den største nød…….det at mennesker ikke kjenner eller har hørt noe sant om Kristus. Han som er Sannheten. Be om ledelse!