Centro Sarepta kan oppnå betydelige besparelser på årlige driftskostnader!

Her på Centro Sarepta bruker vi store beløp på å holde varmen om vinteren og kjøle ned bygningen om sommeren. I Spania generelt er bygninger veldig dårlig isolert både  mot kulde og varme, om vi sammenligner med norsk bygningsstandard.

Så selv om vi ikke har tilnærmet norske vintrer her på Costa Blanca er det slik at vi trenger å tilføre en god del varme spesielt om kvelder og netter. Om sommeren er temperaturene så pass høye at vi trenger mye kjøling på rommene, og vi har nå installert kjøle/varmepumper på nesten alle rom. I tillegg har mange rom vannbåren gulvvarme mens noen rom og ganger har elektrisk gulvvarme. Dessuten kommer strøm til kjøling/frysing av mat, vaskemaskiner, varmt vann i kraner og dusjer etc….

Dette samlet gjør at vi kjøper strøm og fyringsolje for ca 200.000 norske kroner  i året. Vi har nå de siste månedene hatt inne noen personer som har god kompetanse på energiøkonomisering og de har laget en rapport som viser at ved å gjøre en investering på 410.000 norske kroner vil vi kunne spare opp mot 70% av dagens energikostnader. Løsningen består i å utvide dagens solfangere for oppvarming av vann noe, samt installering av et nytt solcelleanlegg og en varmepumpe luft til vann. Varmepumpen kan også koples til bassenget slik at perioder der vi er selvforsynt med strøm kan vi utvide badesesongen med oppvarmet vann i bassenget. Denne vil også gjøre oljefyringsanlegget overflødig bortsett som en nødløsning. Dette betyr i sum at denne investeringen vil være tilbakebetalt i løpet av ca 3 år, samt fjerner forurensning fra oljefyr og bedrer komfort.

Misjon Sarepta ønsker at pengene vi i dag bruker på energi i stedet brukes til å nå lengre ut med evangeliet her blant spanjoler, sør-amerikanere og nord-afrikanere. Styret i Misjon Sarepta gav derfor i styremøtet lørdag 9. mars full tilslutning til at denne investeringen gjennomføres, men vi trenger noe mer kapital for å kunne sette dette prosjektet i gang. Så skulle du ha syn for dette arbeidet og har tilgang på noe ledig kapital er vi svært takknemlig om du tar kontakt med daglig leder Arild Melberg på post@centrosarepta.no eller telefon +47 90 19 39 90.