Gavetall 2018

Regnskapet for 2018 begynner nå å bli klart. Igjen må vi få si en hjertelig takk til alle givere. Mange står med i kallet også på denne måten. Vi er takknemlige for alle gaver og det er spesielt rørende å se at så mange unge støtter arbeidet. Mange av dem gir mer enn av «overfloden».

Likevel så vil vi si at gavene som er sendt inn til Misjon Sarepta ikke er det viktigste. Om ikke Sannheten forkynnes i kjærlighet og der ingen Ånd og kraft følger med……..er pengene som blir gitt til Sarepta sitt arbeid bortkastet. Da tjener de bare til å bygge organisasjon…….og ikke Guds rike.
Dette er en nød for oss!

Derfor er det vi trenger aller mest forbønn! Be for alle vi som er med i dette arbeidslaget som heter Misjon Sarepta. Be om at vi må bli holdt på den plassen …….av Gud……at vi av og ved Hans nåde for være redskap i Hans hånd. Be om at vi må bli i Kristus Jesus…..
Da vil arbeidet bære frukt.

Noen er blitt vunnet ved evangeliet også dette året. Det gleder våre hjerter…

Det er nå 12 ansatte innenfor Sarepta sin virksomhet. I tillegg stiller ca. 25 personer, med nådegave til forkynnelse og undervisning av Guds Ord, opp på frivillig basis. Hjertelig takk også til alle misjonsvenner som bruker sin nådegave til å være med å legge til rette for forkynnelsen av Ordet!

Gavetall ( foreløpige)

2018

Støttemedlemskap 753.500
Gaver  1.248.543
Gaver til CS  294.156
Støtte til bibelkursdeltaker 39.100
Fast givertjeneste 443.850
Kollekter 593.891
Andre gaver  117.764
Til Sammen 3.490.804

2017

Støttemedlemskap 560.900
Gaver 826.026
Gaver til CS  146.600
Støtte til bibelkursdeltaker 72.200
Fast givertjeneste 363.440
Kollekter 316.328
Andre gaver  110.335
Til Sammen 2.395.829

I tillegg har Sarepta CD «Ha tro til Gud» Gitt et overskudd på ca. 100.000 i 2017/2018