Nytt fra Centro Sarepta

Det har nå gått to år siden Sarepta kjøpte Finca el Romeral og omgjorde det til Centro Sarepta, og startet drift der sommeren 2017. Det har blitt lagt ned et enormt arbeid med å få alt på plass, både formelt og praktisk. Det har vært et pionerarbeid der flere har tatt tunge arbeidstak for at senteret skulle komme opp og gå og fungere på en god måte. Styret er både imponert og takknemlig for det arbeidet som er lagt ned i oppstartperioden, og for det gode gjenget som arbeidet har kommet inn i.

Styret hadde laget en arbeidsplan med folk i ulike stillinger, der daglig leder for senter, daglig leder for bibel- og opplæringssenteret og administrasjonsleder var sentrale stillinger. Underveis er det gjort noen justering i dette, både når det gjelder arbeidsoppgaver og personer. I høst gjorde vi en evaluering av driften og organiseringen av arbeidet ved senteret, ut fra arbeidssituasjonen og ut fra personalsituasjonen. Fra nyttår gjorde vi på bakgrunn av det noen endringer.

Daglig leder

Vi har slått sammen stillingen som daglig leder for Centro Sarepta og daglig leder Bibel- og opplæringssenteret, under Arild Melberg som daglig leder Centro Sarepta. Han vil med det ha ansvaret for både driften av senteret praktisk og økonomisk, og for det som skjer på huset når det gjelder bibelkurs og arrangement og innholdet i disse.

Jan-Tore Olsen fortsetter som daglig leder utland, og har med det ansvaret for det utadrettede arbeidet.

Driftsleder

Stillingen som administrasjonsleder eller administrasjonsmedarbeider er tatt ut, og så har man i stedet opprettet en stilling som driftsleder som er arbeidsmessig underlagt daglig leder ved senteret. Driftslederen vil i stor grad få ansvaret for det utøvende arbeidet på huset på det praktiske planet, ta mot bestillinger, ta mot gjester og ordne det praktiske med lærerkrefter, talere og vertskap. Daglig leder vil da kunne konsentrere seg mer om det overordnet ansvaret, utvikling av senteret og markedsføring av det som skjer der.

Styret har kalt Eirikur Melberg til stillingen som driftsleder. Han har takket ja og begynner 1. august. Fram til den tid vil arbeidet som ligger til denne stillingen ivaretas på ulike måter, omtrent slik det har vært siste året. Styret har god tro på den nye ordningen, og er svært takknemlig for at Eirikur har takket ja til oppgaven. Styret tror han er rette personen til denne stillingen, både ut fra sin personlighet, ut fra det han står for og ut fra hans erfaring.

Asger får godord og takk. Bilde er fra juleavslutningen på CS

Asger Refslund-Nørgaard har sagt opp sin stilling, etter at han har vært med fra starten av i Sarepta sitt arbeid i Spania. Det er en av pionerene som med det slutter, etter at han har kommet til at det er andre ting han skal gjøre framover. Styret er takknemlig for den tjenesten han har gjort for Sarepta, og regner med å kunne spille på han også framover.

Johannes Kleppa

Hovedbilde: Arild og Eirikur Melberg