18+ møter på Lura Bedehus

Høsten 2018 har vi hatt fire møter i regi av Sarepta på Lura Bedehus på Sandnes, for ungdom over 18 år. Det var flere som ga uttrykk for at dette kunne være av interesse, derfor valgte vi å prøve.

Fire fredagskvelder før jul har vi vært samlet om Guds ord, med forskjellige talere og sangere. Møtene har vært gode og oppbyggelige, og etter møtene har det vært mange gode samtaler. Nesten som at møtene har pågått hele kvelden, også inn i det sosiale etter møtet, noe som er kjempeflott.

Fast på møtene har vært fersk informasjon om arbeidet til Sarepta, både i Spania og i Norden.

Det har vært mellom 14 og 35 personer på møtene, og det er interesse for å ha flere møter, derfor er det planlagt fire nye 18+ møter før sommeren på Lura Bedehus. Datoene er 15. februar, 15. mars, 26. april og 24. mai på Lura Bedehus. Det kommer arrangement på Facebook.

Vil ellers minne om at hvis noen ønsker et møte i regi av Sarepta for ungdommer i sitt område, så er det bare å ta kontakt med Simon Syvertsen på mobil 41510476 eller på Facebook, så skal vi få til dette. Det er mange unge rundt i Norge som er villige til å reise ut for å holde møte og dele Guds ord, så det er absolutt mulig å komme på besøk til din plass.  Samme hvor i landet det måtte være, det har heller ikke noe å si om det kun finnes få ungdommer i området. Ta kontakt.

SS