MØTER I BUD OG PÅ TORNES

I dagene 16.-21.januar fikk jeg den glede å være med på møter i Bud og på Tornes sammen med Liv og Martin Schjølberg. Det var stort.

Det var ikke bare de som kom til møtene, men mange andre også, og det var veldig godt å bære fram ordet. Ordet fikk lyde og folk tok i mot det.

Det virker som at det er kommet inn en trang etter å høre at det levende ord blir forkynt. Nå har vi åpne dører og hjerter, så vi må virke mens det ennå er dag. Snart kommer det ei natt at det er for sent, «men no har du dagen, Og bruk den da rett.»

Foruten at Martin sang på flere møter, hadde vi flere sangkrefter. Det var Atlanterhavskameratene og Nils Arve Solem, pluss at vi hadde et par sanger fra Bolivia ved Santiago, alt til stor glede for oss som fikk høre.

Gunnar og Santiago

På begge plassene ble vi sterkt oppfordret til å komme snart igjen, og det er kjekt å få høre etter en endt møteuke.

På siste møtet gav vi også muligheten til å komme med vitnesbyrd, og flere vitnet.

«Så vil vi være villig å gå hvor Jesus vil. Her hjemme og der ute. Gud gi oss nåde til Å stå hvor han os setter med kjærlighet og glød, Å kjempe tro for riket, – for Jesus til vår død.»

Takk for at jeg fikk anledning til å være med på disse møtene.

Med vennlig hilsen

Gunnar Karlsen

Hovedbilde: Gunnar Karlsen (Taler) og Nils Arve Solem som sang på flere møter