Et år i Spania med studier og Bibelen?

Dersom du ønsker et år i Spania, samtidig som du studerer et fag og lærer Bibelen bedre å kjenne, er Centro Sarepta plassen! Tiden nærmer seg da man må ta stilling til hva man skal gjøre i skoleåret 2019/20.

Som ung har man gjerne flere drømmer som man ønsker oppfylt, men det kan være vanskelig å finne tid til alt. Man skulle gjerne hatt et år i utlandet. Man skulle også gjerne kommet i gang med studier. Og så skulle man gjerne brukt et år på å lære Bibelen bedre å kjenne og bli mer grunnfestet som kristen – og helst også fått deltatt i noe misjonsarbeid.

Det er den drømmen man kan få oppfylt på Centro Sarepta i Spania. Her kombinerer man alt dette. På formiddagen har man tre undervisningstimer i bibelfag og andre fag innen kristentroen. Ettermiddagen kan man så bruke til egne studier på nettet – og det finnes nå mange slike. Selv om undervisningen ved senteret er uavhengig av andre studier, gir den hjelp med tanke på kristendomsstudier på nettet, men andre nettstudier kan være like aktuelle.

Den norske undervisningen skjer parallelt med tilsvarende undervisning på spansk. På senteret får man derfor del i et internasjonalt kristent fellesskap. I løpet av studieåret er det flere utreiseuker i Spania, og det hele avsluttes med en tur til Marokko. På den måten får man bli kjent med folk og kultur, og man får delta i misjonsarbeid i Spania. Man kan også få lært noe spansk.

Undervisningen er lagt opp i bolker med undervisning av Sareptas egne folk og mange gjestelærere. På huset er det også volontører som hjelper til med å skape et godt miljø på et trivelig sted. Det er gode rom og svært god mat!

Svømmebasseng på Centro Sarepta

Senteret ligger vakkert til på den spanske solkysten. Man kommer hit med fly til Alicante, og 50 minutters biltur mot nord til Alfas del Pi.

Bibelkurset starter i begynnelsen av september, og slutter i begynnelsen av juni. Vil man ha det som et annerledes år uten andre studier enn det som skjer på senteret, fungerer også det svært bra. Tar man nettstudier, får man studielån. Boutgiftene er lavere i Spania enn i Norge, så det er uansett økonomisk mulig.

Siden undervisningen er lagt opp i bolker der fagene fortløpende avsluttes, passer det også fint for kortere eller lengre opphold i Spania, der man kombinerer bibelundervisning med ferie. Også for våren 2019 pågår det bibelkurs nesten hver uke, som man kan melde seg på.

På Centro Sareptas nettside finner man opplegget for det hele, priser og det man ellers trenger av opplysninger – www.centrosarept,no. Nøyaktig fagplan med lærere for 2019/20 kommer etter hvert.

For spørsmål og påmelding – mail: post@centrosarepta eller mobil: +34 744 609 904

Utreisetur Nord-Afrika
Utreisetur
«Husmøte» i Madrid…fra en av utreiseturene
Utreisetur til Barcelona
Bibelen: Ånd og Liv

Les også : «Hvorfor trives du på Centro Sarepta»