Tenk nyttårsmøter igjen!

Sarepta inviterte igjen til møter 1. nyttårsdag på Salem i Sola. Det var et voldsomt uvær langs kysten denne kvelden, med innstilte ferjer og mye forsinkelser.  Likevel,  dette hindret ikke at mange tok turen til Sola for å høre Guds ord.

Talere i år var Jogeir Lianes og Jakob Trodahl. Tema for møtene var » Frigjort» og «Hans navn skal kalles Jesus «. Steinar Trefjord stod for god, oppbyggelig sang.

Det var god pause mellom samlingene med kaffi, hjemmebakst og drøs.

Hva vil vi og hvorfor samles slik? Det å starte det nye året med å høre om hvem Jesus er, hvorfor han kom og hva hans frelse innebærer er med på å bevare oss, – også gjennom det nye året som ligger forran. Det er ingenting som er viktigere enn å samles om Guds ord! Godt nyttår, – med Jesus!

Bilde: Jakob Trodahl på talerstolen