-En glede for alt folket!

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:21
For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Luk 19:10

Måtte vi alle kunne synge: «Han er Frelser min. Han er Frelser min».

Vi i Sarepta la sent lille julaften ut en direkteoverført julehilsen fra hovedkontoret. Der kommer daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane,  med en enkel julehilsen pluss at han synger sangen «O helga natt». Dette ble lagt ut på facebook og du kan høre hilsenen her. Julehilsen med sang fra Misjon Sarepta sitt hovedkontor lille julaften kl. 23.00