Risan bedehus 100 år

Sist lørdag var det jubileumsfest på Risan bedehus på Kortgarden. Liv Schjølberg sammen med styret i bedehuset dro i trådene for å få til denne festen. Det er svært lite virksomhet på dette bedehuset i dag. Misjon Sarepta besøker Kortgarden med møter 4 ganger i året. I tillegg er det en basar i mars/april og Frelsesarmeen har en juletrefest der.

Det kom i underkant av 30 mennesker lørdag ettermiddag. Tormod Ulleland ledet festen og han hadde flere minner fra gutteårene på bedehuset. Alice Nesje hadde et tilbakeblikk fra Risan bedehus sin historie. Dette var svært interessant og vi fikk innblikk i et rikt kristenliv på Kortgarden fra tidlig på 1900-tallet og frem til nesten 1990.

Fra foreningene på Skåla overrakte Sigrunn Svingen en blomsteroppsats som gave til bedehuset og hele styret måtte frem for å ta imot. De fikk takk for at de har tatt ansvar for at huset holdes vedlike og for innsatsen de gjør i forhold til basaren. (Hovedbilde)

Hans Bergane sang og holdt en andakt ut fra ordet KOMMER. Han delte dette ordet opp tre og talte ut fra disse ord…….. om Jesus Kristus

Jesu KOMME

Jesus ER

Jesus KOMMER

Folket fra Kortgarden var satte pris på samlingen og var takknemlige til Liv Schjølberg og Alice Nesje for initiativet de tok for å få til dette. Samlingen ble avsluttet med et veldig velsmakende kaffemåltid.