Forførelse og Guds dom

En forferdelig dom er inn over oss i Norden. De «fleste» rekker sin knyttneve mot himmelens og jordens skaper – mot Han som gav dem livet. Noen «få» rekker sine hender mot Herren i bønn – med rop om nåde og frelse for folk og land – og seg selv.

«Bort med Ham! Bort med Ordet/bibelen i skolene, medier og kirker. Bort fra vår kunnskap og våre samvittigheter!» Ja, med sorg må vi si, ropene har fått overhånd hos oss. De er blitt styrende. Jesus Kristus gråter nok over det han ser og hører fra nordiske munner. Tenk – hundretusener på hundretusener fikk Han berget for evigheten her i Norden ved at de tok imot Ham som den Han var og er – Herre og Frelser. For bare noen få generasjoner siden bar lovene i samfunnet og den allmenne kunnskap preg av at man hadde tillit til Guds Ord. Respekt og ærbødighet mot Han som er «den faste grunnvoll»…… eide både frelst og ufrelst. Kanskje også din mor og far, din bestemor og bestefar levde med tilliten til Herren og hans Ord? Mens du er blitt forført……

Djevelen og hans åndehær arbeider strategisk. Strategien har helt fra syndefallets dag vært å få mennesket bort fra Guds Ord. Skjer det i et menneskes liv, og i et samfunn, fører djevelen senere det mennesket og det samfunnet akkurat dit han vil. Den ånd som nå styrer folkene i Norden, tidsånden, vender folks øyne bort fra Guds Ord. Den lokker og egger vår syndige medfødte natur og visker til oss: «vær gud selv….det får ingen konsekvenser».
Arme Norden………..måtte du våkne før det er for sent.

Guds endelige dom kommer en dag. Men Gud har også doms-handlinger her i tiden. En av disse doms-handlinger, som allerede nå er inn over oss i Norden, kan vi lese om i Rom 1:28.  «Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.»

Dette er en forferdelig situasjon å komme i. Det å bli overgitt til et udugelig sinn……….
Da kan vi tro at vi gjør rett når vi tar livet av barn i mammas mage. Da kan vi tro vi gjør rett når vi kaster Ordet ut fra skolene, kirkene og samfunnet for øvrig. Da kan vi tro at vi gjør rett når vi lyver eller stjeler ved skattesnusk. Vi tror vi gjør rett – av en grunn – vi er slått med blindhet og har fått et «udugelig sinn».

Som far, og aldrende mann, ser jeg med sorg på det nordiske folks fremtid…..om ikke da Gud gir oss omvendelse…………
Gud lar seg nemlig ikke spotte.
Han har tålmodighet med oss….. -Ja, Han har i sannhet allerede vært svært tålmodig med oss! Hvorfor? Han vil jo så veldig at du…..den enkelte ….skal bli frelst. Men spott mot Gud gir dom. Det kan også gi dommer her i tiden. Hvor lenge vil Gud Herren holde sin vernende hånd over Norden?

Den endelige evige dom kommer en dag.  Den dag er det kun dem som er i Kristus Jesus, de som tok imot Ham, som i all evighet skal få bli med «innenfor» ……..til den nye himmel og den nye jord. Alle andre ender evig «utenfor».

Hva har jeg som skriver dette stykket å rose meg av? Er det noe spesielt ved meg som gjøre at jeg er frelst og har tillit til Ordet? Nei, jeg kan og skal ikke rose meg. Jeg er en synder og har ingen ting i meg selv som kan gi eller bringe frelse. Men Gud kom til meg ved sitt Ord. Han rakte meg Gaven! -Kristus. Kristus er nok til frelse for meg! Det er Guds nåde mot meg at han gav meg tillitt til Frelseren og det fullbrakte.

Hos Jesus Kristus er det frelse og nåde å få for syndere. For den som har drept, løyet, stjålet eller vært ulydig mot foreldre.

Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1Joh 1:8f

 

I dag er det nådetid……forspill den ikke.