Sareptamøter i Årdal og på Hjelmeland

Årdal, Fister og Hjelmeland samarbeider om møter. Denne helgen var det to møter i Årdal og ett på Hjelmeland. Mange barn på møte på Hjelmeland. På bildet er de fleste barna fremme og synger og de prøve å lære de eldre noen bevegelser som passer til sangen.

Ole Andreas Meling var taler denne helgen. Han sa blant annet: «I storm og bølger blir teologien enkel. Peters teologi var kun to ord: Herre frels! Han var begynt å bekymre seg for bølgene som kom imot han, så ble hans svake tro til et nødrop. Det hørte Jesus! Men den tilliten Peter viste når han gikk over ripa, var stor: «Er det deg, så byd meg komme til deg på vannet». Kaller Jesus, så er det trygt! Fornuft og naturlover kan si hva de vil. Er Jesus med i det valget jeg tar, er det ikke farlig.»