Takknemlighet til Sarepta i Nord-Sverige

Det at Sarepta har sendt en forkynner til Umeåtraktene denne uken har blitt godt mottatt. Det planlegges allerede flere møter i Sareptaregi her i området. Som i Norge…..er det også i Sverige et enormt behov for forkynnelsen av Ordet……sammen med bønn for ett menneske, en by, en stad og for landet.

Fem møter har det blitt i Sverige denne gang. De fleste innenfor et område som gjorde det mulig å komme på møte kveld etter kveld………dersom man hadde bil.

Møtet i Mariehemskyrkan var best besøkt. Det bruker ikke å komme så mye folk på kveldsmøter der, men denne søndagskvelden kom det flere enn ventet. Mange ville ha Sareptanytt og flere sa de ville være med i bønn for arbeidet.

I Byastugan i Överöda er det ikke møter til vanlig. Det var spennende å se om det ville komme noen fra denne byen (les bygda) til møtet på «samfunnshuset». En barnefamilie fra byen kom……og det var de som hadde tatt initiativ til møtet. Men det kom en fin flokk i tillegg. Noen som hadde sine røtter til denne byen, men også andre.

(Bilde over er fra Byastugan i Överödå)

På tirsdag var Sareptabilen sentralt plassert utenfor Betel i Sörfors. Med skole og barnehage på hver sin side av «bönhuset» var det i alle fall mange som stoppet opp og las noen bibelvers den dagen. Vel 15 personer kom til møtet. Betel drives som et økumenisk hus og det er derfor også prester fra den svenske kirken innom med enkelte møter.

(Bilde over er fra Sörfors)

I Varmvattnet bønhus kom det en fin flokk. Sareptabilen stod det meste av dagen utenfor nærmeste butikk. Mange stoppet opp og leste noen av bibelversene som står på bilen. I Varmvattnet bønhus har de ett til to møter i måneden.

(Bildene over er fra Varmvattnet)

Før og etter møtene i Sverige var det møter i Trøndelag…tett ved svenskegrensen.  I Lierne hadde vi tre møter. Flere fra Norge ble med over grensen på møtet i Gäddede lørdag kveld. På tilbaketuren fra Sverige besøker Sarepta Singsås menighetshus i kveld (torsdag 25. oktober) kl. 19.30.


(Bildene over er fra Gäddede)

Neste uke tar daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, en liten pause fra møtevirksomheten i Norden. Da settes kursen mot Centro Sarepta og undervisning + utreisevirksomhet der.

Spesielt takk til alle dere som står med i forbønn for stedene vi besøker, for oss som reiser og som gjør det mulig at stadig nye kan sendes ut i Ordets tjeneste!