Bibelhelg på Lura bedehus

Fra torsdag 18. til søndag 21. oktober var Johannes Kleppa taler på bibelhelg på Lura bedehus. Emnet var «Den samme Gud i GT og NT».  Gjennom fire møter fikk vi en grundig og oppbyggelig innføring i emnet. Gud er historiens Herre. Gud er den samme i GT som i NT, – han er hellig, men samtidig barmhjertig og nådig. Gud åpenbarer seg for menneskene og gir oss innsikt i sin frelsesplan. 

Flere av møtene ble ledet av tidligere Fjellhiem-elever i forsamlingen – noe som gledet Johannes.
I tillegg til  dette hadde vi besøk av et team fra Spania med Asger Nørgård i spissen.. De informerte av arbeidet som foregår på Centro Sarepta og bidro med vitnespyrd.
Som vanlig praksis på Lura var det kaffe og samtaler på gangen etter møtene. Vi var 30 – 40 stk på møtene og mange benyttet anledningen til å skrive seg opp på listen over å få tilsendt det nye bladet, Sareptanytt. 

I tillegg til møter fikk Johannes en opplevelse vi tror han sent vil glemme: han ble tatt med i småfly, inn over Ryfylket for å se sin hjemplass fra luften. Det var fint vær og turen gikk over Hjelmelandsområdene og heiene rundt. 

Fredagskvelden ‘advarte’ han derfor sin tilhørere om at talen kanskje kom til å bli noe svevende.. men som tilhørere kom vi fort ‘ned på jorden’ og fikk lytte til sentrale sannheter hvordan Gud er. Vi her på Lura takker for en flott bibelhelg! Vi har fått litt mer innsikt i et stort og viktig emne – vi vil bøye oss for både det vi forstår og det vi ikke forstår. All ære til Gud!