Enormt behov for Kristus-sentrert forkynnelse i Spania

– Det er et enormt behov for klar og tydelig evangelisk forkynnelse og undervisning i Spania. Det er et misjonsland som trenger Kristus-sentrert forkynnelse inn i den katolske kultursituasjonen som er i landet, sier den finske kristenlederen Leif Nummela.

Nummela har i 20 år vært sjefredaktør i en finsk kristen ukeavis, som teologisk og profilmessig står nær norske Dagen. Han underviser også på en bibelskole, og han reiser som bibellærer. Han har mange ganger vært i Norge, men også i Danmark, Sverige og Russland. Han er kjent for å ha en tydelig teologisk profil, og står for et bibelsyn som regner hele Bibelen for ufeilbarlig og med absolutt autoritet. Han har skrevet boken «Bibelens røde tråd», som også var temaet for hans undervisning på Centro Sarepta nylig.

I sin ungdom var Nummela og familien to år misjonærer i Italia, og han er mye opptatt med det store misjonsbehovet som er i Europa, særlig i Spania, Italia og Frankrike, der det er svært lite evangelisk virksomhet. Samtidig er her mye på plass for å kunne drive misjon ut fra Norden. Det er mye av den samme kulturen, EU-reglene gjelder over alt og det er forholdsvis kort reisetid og billig.

– Dette har jeg våknet for på nytt disse dagene jeg har vært på Centro Sarepta, samtidig som jeg har sett hvor strategisk Sareptas arbeid er. Gjennom dette arbeidet kan man nå spanjoler, innvandrere fra ulike land og nordmenn som bor i området.

Det er godt det finnes en oppvåkning for den utfordringen som vi står overfor i Europa, særlig i Spania. Jeg er derfor glad og takknemlig for Sarepta, og spørrer meg om dette arbeidet er en åpning med tanke på utfordringen i Sør-Europa, sier Nummela, som opplevde det godt å være på senteret.

Nummela, som selv legger vekt på bibelundervisning, har stor sans for det konseptet Sarepta arbeider ut fra, med Centro Sarepta som bibel- og opplæringssenter og utsendingsbase for evangelisering i landet. Han viser til Paulus som i Efesus holdt seg i to år ved Tyrannus-skolen og underviste der. Det førte til at hele Lille-Asia fikk føre evangeliet. Den planlegging for evangeliet, bønn og undervisning som skjer ved senteret, mener han er god strategi, og så kan det bli menigheter rundt omkring senere, eller man kan støtte eksisterende forsamlinger.

I samtalen kommer Leif Nummela stadig tilbake til at Italia er i samme situasjonen som Spania, og at det er mange afrikanske og søramerikanske land som har mye mer evangelisk kristendom enn disse landene, og andre land i Europa. Det er positive ting knyttet til katolisismen, men inn i katolske land trenges det mye Kristus-sentrert forkynnelse.

 

Bilde: Leif Nummela