Unik bibelopplæring i Spania – studier og ferie

Centro Sarepta tilbyr et unikt opplegg for bibelopplæring. Det er tilpasset både ungdom som studerer, og folk i alle aldre som vil kombinerer det med ferie. Opplegget går gjennom nesten hele skoleåret.

Første semesteret i 2019 starter i uke 2 og slutter i uke 22. Opplegget er slik at man uke for uke går gjennom forskjellige bøker fra GT og NT, og andre fag som troslære, etikk, sjelesorg, apologetikk, nyreligiøsitet, bønn, konfesjonskunnskap – og en uke er satt av til ulike temaer knyttet til Israel. Parallelt med det norske eller nordiske kurset, er det bibelopplæring for spansktalende

Siden mandagene ofte er gode reisedager, går undervisningen fra tirsdag til lørdag. Det er tre timer for dagen før lunsj, da slik at ett fag har to timer for dagen og det andre en time. I tillegg til at folk knyttet til Misjon Sarepta underviser mye, er det mange gjestelærere. Man satser på at folk fra hele Norden kan komme, og derfor er det også noen lærere som snakker dansk eller svensk. Siden lærerne er på huset hele dagene, er det god anledning til spørsmål og samtale. Ved at all undervisninger er før lunsj, er det også god anledning til rekreasjon og turer.

De som er faste studenter gjennom et semester eller et år, får delta på ulike utreiseturer, og med det får man oppleve spansk kultur, får møte noen av de få evangeliske kristne som er i landet og får delta i misjonsarbeidet. Dette oppleves nok som høydepunkter for de som får være med, både nordisktalende og spansktalende.

Dette er altså en unik mulighet for deg som er ung, og som skal starte på eller er i gang med et fagstudium. Baserer du deg på et nettstudium, kan du gjøre dette fra Centro Sarepta, og samtidig få med deg bibelundervisningen og det internasjonale miljøet der. Opplegget er slik at du kan starte når som helst på året, gjerne fra starten av 2019.

Opplegget er også en enestående sjanse for deg som har tenkt deg på sydenferie til vinteren, og som samtidig ønsker mer bibelopplæring og kristen kunnskap. Det er mange som tar en ferieuke eller to i Spania i løpet av vinteren, eller som bor i Spania en lengre perioden om høsten eller våren. Da er Centro Sarepta stedet. Det er gode rom, utmerket mat og et flott og rolig område med mange muligheter – og solid bibelundervisning.

Se detaljert opplegg og lærere under bibelkurs på www.centrosarepta.no. Her finner du også alle informasjon du trenger om priser og påmelding. Eller send en mail til post@centrosarepta.no, eller ring +34 744 609 904.