Israel-uke på Centro Sarepta

I vår var Odd Sverre Hove, tidligere sjefredaktør i Dagen, og hadde en uke om Israel på Centro Sarepta. Det var så vellykket at vi gjentar det våren 2019. Han kommer i uke 13. Undervisningen blir to timer for dagen fra tirsdag 26. til lørdag 30. mars. Timene blir tolket til spansk, slik at også de spansktalende studentene får del i undervisningen.

Gjennom ti timer tar han for seg spørsmål som gjelder Israels historie, profetiene til Israel, dagens situasjon i Midtøsten og Israel og antisemittismen. Hove er en fremstående kjenner av disse spørsmålene, slik at man gjør klokt i å nytte seg av hans ekspertise. Det vil også være god anledning til spørsmål og samtale.

I tillegg til undervisningen om Israel vil Johannes Thorlund ha en time for dagen om nyreligiøsitet, som er et nokså aktuelt tema.

Siden all undervisning er før lunsj, vil det være god tid til å slappe av og ta seg turer i nærområdet på ettermiddagen og kvelden. Mars er en fin og frodig tid i Spania, og med gode temperaturer.

Denne uken er en del av bibelkurset som går hele våren, slik at dersom det ikke passer med Spania-tur denne uken, kan man velge en annen. Påmelding skjer som for bibelkurset, se www.centrosarepta.no