Nød og glede i Meråker

I Meråker menighetshus henger det et stort skilt mellom lillesal og storesal. «Ha tro til Gud» står det. Det samme står det på logoen til Sarepta. Også i Meråker har det vært noen…. opp igjennom årene….. som har hatt tro til Gud. Nå er det få som har trang for å samles om Guds Ord. Det er en nød.

Menighetshuset er velegnet til å ha møte i. Det er et frittstående «bedehus» med eget styre. Det har imidlertid vært lite med forkynnelse her på huset de siste tiårene. Men det finnes noe positivt å fortelle! Noen ildsjeler har i en årrekke samlet barna til søndagsskole (nå mandagsklubb). Da de startet opp igjen i høst kom det 13 barn pluss like mange voksne. Det er et stort takkeemne og bønneemne! Så er det slik her, som mange steder i landet vårt, at barna slutter på søndagsskolen i 8-10 års alderen. Og da er det ikke mer kristent barne- og ungdomsarbeid.

IMG_3752

Det har vært en liten flokk som har vært samlet om Ordet disse siste dagene vi har hatt møter i Meråker. Men de som kom var takknemlige.

Nøden er stor! Jeg har sett veldig mye folk her.
Flott ungdommer på skigymnaset.
Arbeidsfolk i sin beste alder….med så mange mål i livet……
Gamle som lunter mot grav.
Alle med udødelige sjeler…………

Alt for mange av oss bekjennende kristne har også fått for mange mål i livet….
Hverdagen ser ikke ut til å styres og preges av MÅLET

 

Bildene: Inne og ute: Menighetshuset i Meråker