«Indre bygder» i Trøndelag

Misjon Sarepta besøker denne uken de «indre bygder» i Trøndelag. Forradal og Øverbygda har nå hatt besøk. Meråker, Selbu og Tydal vil også få besøk de neste dagene.

Folket i Forradal og Øverbygda var takknemlige for at noen kom for å holde møte på bedehusene der. Det var de første møtene på bedehusene deres denne høsten. Flere uttrykte glede over å få mat for sjelen…………det er ikke bare om å gjøre å samles til et møte……..sjelen trenger mat. Livets brød.

IMG_3744IMG_3747

Misjon Sarepta ønsker de nærmeste årene, om vi får virkedager, å legge til rette for mere møtevirksomhet i Norden. Forkynnelsen av Guds Ord er avgjørende for våre nordiske land og for hvordan fremtidsdagen blir for menneskene som er bærere av udødelige sjeler. Spesielt legger vi i Sarepta vinn på å besøke steder der det er lite eller ingen møtevirksomhet. Vi ber om at mange må kjenne på kallet til å bli med i denne bevegelsen…..som er i bevegelse ut med Ordet. Her trenger vi unge som går ut med ordet, men også gamle pensjonister kan være med ut…… i team…. til steder der det er slutt med møtevirksomhet. Hva bedre kan man bruke livet til?……de timer man har igjen her på jord.

Onsdag og torsdag er det møte i Meråker. Fredag og lørdag er det møter i Selbu. Lørdag ettermiddag har vi leid en kafe i Tydal der vi skal ha møte kl. 14.00. Kom og bli med om du er i nærheten! Søndag kveld er det møte i Stjørdal bedehus. Be for møtene!

IMG_3751IMG_3750

(Onsdag morgen er Sarepta på plass utenfor butikken i Meråker. Inviterer til husmøte i kveld. I morgen er møtet på Menighetshuset i Meråker)

Hovedbilde: Fronten i Øverbygda bedehus