Sommerbibelkurs for spansktalende

Så er også årets sommerbibelkurs på spansk her på Centro Sarepta historie. Vi har hatt ei meget god uke med høy trivsel og merkbar hunger etter å høre Guds ord.

På tilsvarende kurs i fjor sommer hadde vi 5 deltakere. Denne uka, fra tirsdag til søndag, har vi hatt 19 spansktalende deltakere, i tillegg til oss skandinaver som jobber her på Centro Sarepta. De fleste har vært her hele uka, mens enkelte pga. av jobb o.l. bare har fått med seg noen dager. Vi opplever at kontaktnettet stadig utvides litt etter litt, og det er svært gledelig at noen av dem vi tidlig fikk kontakt med kommer tilbake på nytt og på nytt, fortsatt med en sterk trang etter å høre Guds ord. Så trenger vi stor nåde og mye visdom for å kunne følge den enkelte opp på en god måte.

Midt mellom møter, deilig mat, utflukter og avslapning har det vært rikelig tid til å sitte sammen i større eller mindre grupper for å samtale om troens liv. Med deltakere både fra Marokko, Spania og Sør-Amerika er det svært ulike erfaringer den enkelte kan bære med seg. På samtlige kveldsmøter har det blitt gitt anledning til frie vitnesbyrd, og det har vært forunderlig når mennesker fra ulike verdensdeler reiser seg og vitner om hva troen på Jesus har betydd i deres liv. Evangeliet smelter oss sammen til ett folk hvor vi erfarer at vi er søsken med samme Far, samme arv og samme håp.

”Når livet blir vanskelig” har vært hovedtema disse dagene gjennom 10 bibeltimer fra Jobs bok samt kveldsmøter. Vi kjenner på glede over at vi også denne uka har hatt flere uten noen kristen bekjennelse som har sittet og lyttet time etter time. Sterke tilbakemeldinger vitner om at Ordet har berørt hjerter, og det uttrykkes stor takknemlighet for anledningen til å sitte under sammenhengende forkynnelse, noe som er svært sjeldent her sør i Europa. ”På Centro Sarepta har jeg funnet honning for mitt hjerte”, var vitnesbyrdet fra en av årets deltakere. ”Vi vil ikke hjem… Vi vil høre mer!”, var det flere som sa.

2018 a

Nå har imidlertid den ene etter den andre forlatt senteret, og begitt seg på hjemvei. For de aller fleste vil det bli en stor overgang å komme tilbake til sitt daglige liv og virke. Omtrent alle tok imidlertid med seg hjem Hans Erik Nissen sin andaktsbok ”Ett er nødvendig”, som også er oversatt til spansk. Det er fantastisk å ha ei slik bok å legge i hendene på mennesker vi møter på vår vei. På avslutningsmøtet ble det sterkt oppfordret til å bruke andaktsboka, i visshet om at vår sjel trenger mat om vårt hjerte skal bevares.

De fleste av årets deltakere kom fra Valencia og omegn. Etter sterke oppfordringer har vi nå lovet å reise opp til Valencia for å holde husmøter i sentrum av Valencia en gang i måneden kommende år. Datoene ble spikret siste dagen her på årets sommerbibelkurs, og 22. september settes kursen for første gang mot Valencia og husmøte. Be om at det må lykkes!!