Møter på Sjernarøyane

Etter at Sarepta besøkte Bjergøy bedehus i mai ble det raskt bestemt at vi måtte komme tilbake med møter. Her er det nesten aldri møter på bedehusene. Også her på Sjernarøyane bærer folket på udødelige sjeler og legemer som dag for dag nærmer seg død og grav.

«Dette var mat for min sjel» sa en dame etter møtet. Ja, det er nettopp det våre sjeler trenger. Åndelig mat som gir Liv og styrker det Liv som er født. Over alt i landet vårt finnes bygder, større tettsteder og bydeler der det sjelden eller aldri åpnes en bibel og det forkynnes rett og sant ut fra den.

De som ofte uttaler seg om misjonsstrategi vil si at det ikke er misjonsstrategisk å reise rundt med møter til slike steder som Sjernarøyane. Ganske blindt sies det….. at de første kristne ønsket å nå byene på sin tid. Det som det ikke snakkes så mye om er….. antallet som bodde i mange av disse byene i det første århundre. For å bli stor som organisasjon hadde vi aldri valgt å besøke alle disse stedene som holder på å «dø ut» åndelig talt. Men vårt mål er ikke å bli store. Vi har et ønske om å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker slik at Jesus Kristus kan bli stor og umistelig for enkeltmennesker. Ham trenger også folket på steder som Stjernarøyane å få møte. Ikke sjelden kommer det ufrelste mennesker på møtene som Sarepta har rundt om i landet.

På et sted der det bor 12 000 mennesker hadde vi et møte i år. Lokalene vi leide var store, flokken var liten. Organisasjonen som eide lokalene har ikke omreisende forkynnere lengere. «Kom til oss igjen med møter» var hjertesukket fra flere. «Vi får nesten ikke besøk av forkynnere lengere». Ropet vi hørte kom fra udødelige sjeler………som trenger åndelig mat………..og Livets vann

Forsamlingsarbeid på større steder er svært viktig. Og vi ber om Guds velsignelse over alle de store forsamlingene rundt om i Norge som lærer Guds Ord i sannhet. Det er godt og viktig å kunne få gå regelmessig på møter. Spesielt det å kunne samles om Ordet på søndagen. Mange større forsamlinger kan se ut til å ha en sterk vekst, men dette skjer ofte proporsjonalt med at det i et stort område rundt disse forsamlingene legges ned lokalt kristent arbeid. Du må gjerne støtte opp om de store forsamlingene, men glem ikke arbeidet lokalt.

Misjonsfolket rundt om i landet er med i bønn for møtene som Sarepta skal ha. Det er avgjørende. Det er også viktig at noen hjelper til med å få i stand møte. I går kveld hadde vi hjelp fra et par naboøyer til musikk, mat og til henting av folk som trengte skyss.

Også i kveld mandag 20. august er det møte på Sjernarøyane. Velkommen til Helgøysund bedehus kl. 18.00.