Fremtid for bedehuset på Hjelset?

I bedehuset på Hjelset har det nesten ikke vært møter de siste årene. Søndag og mandag hadde Sarepta møter der og vi kommer til å legge opp til flere møter på dette bedehuset utover høsten.

Bygging av nytt sykehus er i gang på Hjelset. Lokale Sareptavenner er overbevist om at Hjelset bedehus bør det satses på. Det kommer til å bli mye boligbygging i dette området i fremtiden. Bedehuset/tomten ligger sentralt til.

Vi ble sterkt oppfordret av «Hjelsetingene» om snarlig å komme tilbake med møter. Møtene samlet ca. 15 personer hver kveld og de ble avsluttet ved kaffebordet. Søndags kveld fikk vi et lite innblikk i bedehusets historie. Det var interessant. «Stortalere» som Gustav Ballestad og Ludvik Hope hadde besøkt dette bedehuset tidligere. Det hadde også vært drevet skole i bedehuset.

IMG_3487

Sareptavenner fra nabobygder støttet opp om møtene og tok ansvar for det praktiske.

Kristenlivene må leves ut lokalt. Vi kan ikke bare tenke «sentrale» forsamlinger og at kristenlivene «bare» skal leves ut der. Det blir fort slik med disse «sentrale» forsamlinger …..at de fleste reiser dit for å bli «underholdt» en times tid …..enkelte dager i måneden. Selv med mange deltagere i forskjellige tjenestegrupper så når man likevel lite ut til «folket». Suplementet med bibelgrupper og foreninger er bra, men ofte blir også disse bare interne samlinger.

Vi kan nok ikke opprettholde alle bedehus rundt om i landet. Det vil heller ikke være tjenlig. I mange bygder finnes det jo flere bedehus…..med få kilometers avstand. Men vi må ikke falle i den grøften at store bygder/tettsteder oppfordres til å legge ned virksomheten på bedehuset, fordi man heller kan kjøre til et «sentralt» møtested på søndagene. Der bedehusene legges ned i store bygder og større tettsteder blir ofte «bedehustilbud» som søndagsskole, eldretreff, bedehusmøte og basarer borte. Samlingspunkt……som kanskje ikke samlet så mange…….men som likevel var med å bringe Lyset inn i lokalsamfunnet.

Tiden er inne for at vi som hører Jesus Kristus til …..bringer Han til folket der vi bor. La oss bli en bevegelse som legger vinn på å «skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker». Tar du ansvar for dette gjennom bønn, arbeid og offer?