Hektisk og positiv start

-Det har vært meget hektisk, men omtrent som forventet med mye nytt og mange utfordringer, sier Johannes og Maria Thorlund som en oppsummering av de ti månedene som har gått fra de flyttet fra Danmark til Spania og etablerte seg på Centro Sarepta. Johannes er tilsatt i Sarepta for å undervise på spansk på Bibel- og opplæringssenteret og elles delta i det evangeliske arbeidet. Det første året går til å lære spansk.

-Det har vært hektisk, men positivt. Det har gått bedre enn jeg hadde regnet med, særleg med tanke på barna. Været i Spania hjelper godt på når en har små barn, sier Maria og smiler. Johannes har vært et par dager i Danmark etter de flyttet, mens resten av familien har vært i Spania hele tiden.

Familien kom til Spania med Jakob, Samuel og Immanuel, og i november kom Elias til verden, og barna trives godt. De synes det er kjekt å være her, og vil gjerne bli. Det å bo på Centro Sarepta har vært godt. -Badebassenget, kommer det kjapt på spørsmål om det er noe som har vært spesielt bra her. Familien har opplevd det godt å bo på senteret, bortsett fra når flere er syke samtidig.

Emmanuel begynte på skolen i høst, og det er en spansk skole. Han trives der, og «jeg har lært riktig masse spansk», sier han. De andre barna har også lært litt.

Johannes synes det første året har vært litt for travelt. Det har sin grunn i at han fremdeles driver sin ingeniørvirksomhet, samtidig som han skulle lære spansk, og så har det tatt mye tid med registreringer og det å komme til rette i Spania. Barna krever også sitt, og det å ha spebarn er likt enten man er i Danmark eller i Spania.

-Det første halvåret opplevet vi oss «umyndiggjort» på grunn av språket, sier Johannes. De måtte ha hjelp til alt. Nå har de lært så mye at de klarer seg en til en, men er det flere i lag, blir det problematisk. De hadde håpet å være kommet litt lenger i språkopplæringen, men tiden har ikke strukket til.

Fra høsten av skal Johannes undervise på spansk. Maria er litt bekymret for all forberedelsen som må til, og hvordan det går med spansken. Samtidig gleder hun seg til at de skal bli mer del av arbeidet som Sarepta driver. Til nå har de vært noe på sidelinjen, selv om de har blitt godt kjent med personalet på senteret. De har også blitt kjent med folk i nabolaget og gjennom skolen.

Johannes mener det er lagt en god plan for undervisningen han skal inn i, så han tror det vil gå bra. Det blir likevel mye nytt, fordi han ikke har drevet med undervisning før. Han opplever at arbeidet til Sarepta svarer til det han hadde forventet, og han har aldri vært i noe miljø som han kan identifiserer seg slik med som her. Gjennom det første året er det tatt det første skrittet som viser hvilke åndelig retning arbeidet har.

-Jeg hadde nok ikke helt oppfattet hva det innebærer at dette er et nystartet arbeid, kommenterer Maria. Det var mange ting som måtte på plass på det praktiske planet.

Familien reiser til Danmark på sommerferie, og når de kommer tilbake, flytter de inn i leilighet utenom senteret. Det blir en stor overgang, og en helt ny hverdag til høsten. Det ser de fram til.

-Vi føler vi er der vi skal være, og vi har ikke vært i tvil om det, sier Maria og Johannes nesten i kor.

 

BIlde: Fam. Thorlund