Styremøte

Misjon Sarepta sitt styre hadde møte på Centro Sarepta 4.-6. mai. Orientering fra lederne i Sarepta er alltid første post på sakslisten. Denne gangen var det ekstra kjekt å høre fra arbeidet sør i Europa. Vi får stadig flere møteplasser ute i folket og uomvendte mennesker drages inn til Guds Ord. Selv om det ikke er snakk om de store flokker er gleden stor hos oss over «Guds kraft til frelse».

Vi begynner også å knytte kontakte med mennesker fra andre siden av havet. Noen av dem eier nå nød for sine egne, samtidig som de både ønsker og trenger oppbygging av den trosgnist Herren har skapt i dem.

Styret behandlet noen saker som skal legges frem på Landsmøtet i juni. Styret kommer blant annet med forslag til noen små endringer i vedtektene.
Valgnemnda har lagt frem sin innstilling til kandidater til styret. I år skal ett styremedlem og 2. varamedlem velges. Kandidatene som er foreslått er Anders Bø, Oddvar Egeland og Rolf Lavik.

På søndag i styremøtehelgen var vi så heldige å få være med på «konsert» med Kragerø jentekor på Centro Sarepta. De bor for tiden på senteret. De sang veldig flotte sanger til oss. I tillegg spilte dirigenten noen fantastisk flotte klassiske stykker på pianoet innimellom sanginnslagene

IMG_3361