Bibelkurs – fra en uke til et semester

Opplegget på Bibel- og opplæringssenteret på Centro Sarepta er organisert slik at folk kan være i kort eller lang tid med godt utbytte. Undervisningen er organisert i bolker, slik at folk får med seg hele fag om de er der i kort tid, og de får med seg mange fag om de er i lang tid. Helårsstudentene får med seg alt.

Opplegget er unik ved at en selv kan bestemme hvor lenge en vil være her, og hva en vil delta på. Det er stor grad av fleksibilitet. De fleste som til nå har benyttet seg av tilbudet, har vært en uke eller to, men det er også en pensjonist som er her et helt semester – og det fungerer bra. De som er i området, men som ikke bor på senteret, kan også benytte seg av tilbudet om bibelundervisning, om de ønsker. Da kan de få som en «minibibelskole».

Det er mange som av ulike grunner reiser en uke eller lengre tid til Spania i vinterhalvåret. For de som ikke har egen leilighet, måtte et opphold på Centro Sarepta være midt i blinken for alle som ønsker seg et kristent miljø, særlig om de også ønsker seg bibelundervisning. Vi har allerede flere vitnesbyrd fra folk som har vært på senteret, om at dette er et flott alternativ. Dessuten har det den plussfaktor at det er en støtte til Sareptas misjonsarbeid i Spania.

Det hender også at pensjonister eller andre ønsker seg et annerledes år eller semester. Da vil Centro Sarepta og bibelundervisningen her være et godt alternativ. Vil man delta litt aktivt i arbeidet på senteret eller i misjonsarbeidet elles, kan man også det.

«Jeg synes det er spennende å være på Centro Sarepta og følge bibelundervisningen her. Det er artig å være sammen med ungdommene som er her, og være del av et kristent fellesskap der det snakkes norsk, dansk, spansk og engelsk om hverandre», sier Ester Tideman, som nylig ble pensjonist og var i den situasjonen at hun kunne sette av et helt semester til dette. «Og så er det hyggelig å kunne hjelpe litt til med praktiske oppgaver og være med i bønn for arbeidet», legger hun til.

 

 

Bilde: Fotolia