Nordisk møte

Murumoen er siste gården på norsk side før man krysser grensen og kommer over i Sverige. Her var vi samlet til møte både svensker og nordmenn, unge og gamle. Det er ikke mye møtevirksomhet i Lierne lenger, men også her finnes mennesker som har trang for å høre Ordet……..og ikke minst: Her finnes mennesker som trenger å få høre og møte Ordet til frelse og nytt liv.

Vi fikk ei fin stund sammen på husmøte. Informasjon om Centro Sarepta. Leder Utland i Misjon Sarepta, Jan-Tore Olsen, på video på veggen. Hans Bergane forkynte Guds ord på flytende bokmål. Fellessang og lytting til Sarepta sin CD «Ha tro til Gud». Som avslutning på kvelden fikk vi deilig kveldsmat.

Møter også i Sverige neste gang
Våre svenske brødre og søstre var helt klare på at Sarepta også måtte komme over til Sverige med forkynnelse av Guds Ord neste gang vi var i nærheten. Det vil vi prøve på. Også i Nord-Sverige bor det noen mennesker som hungrer etter Ordet……..samtidig som det finnes mange mange «småbyer» der Guds Ord ikke forkynnes.