Et stort takkeemne

I kveld måtte vi sette strek for påmelding til årets påskeleir for spansktalende på Centro Sarepta, fem dager før oppsatt påmeldingsfrist går ut. Overnattingskapasiteten er nå presset til det ytterste, og dersom det skulle dukke opp enda flere må vi tenke alternativ overnatting for disse.

Sarepta har hatt flere bibelkurs for spansktalende tidligere, men dette er første gang vi innbyr til påskeleir. Arrangementet er et samarbeid mellom Misjon Sarepta og Iglesia Evangélica Luterana Española (den evangelisk lutherske kirken i Spania). IELE har heller ikke hatt påskeleir i Spania tidligere. To av deres pastorer vil forkynne på leiren sammen med Johannes Thorlund og Jan-Tore Olsen fra Sarepta. Alle tekstene som er satt opp er hentet fra Matteusevangeliet, og knyttet opp mot det som skjedde fra torsdag til søndag i påskehøytiden i Jerusalem. Det legges opp til doble bibeltimer samt kveldsmøte hver dag.

Vi er svært glade for at det har kommet påmeldinger fra store deler av landet. Vi venter tilreisende både fra Sevilla, Cadiz, Granada, Cartagena, Madrid, Valladolid, Valencia, Barcelona, Lliria og Casinos. Det vil også være noen fastboende i Alfaz del Pi som vil følge møtene som går fra skjærtorsdag til første påskedag. Ikke minst er det fantastisk at det er ni påmeldte fra Lliria, en liten by hvor Sarepta regelmessig har hatt møter de siste to-tre årene.

Så er vi utrolig takknemlig for alle de som vil stå sammen med oss i bønn for disse dagene. Be for fellesskapet og om at Guds Ord må få gripe tak i oss på en slik måte at lovsang og takk kunne få stige frem fra det enkelte hjerte. Til ham som for vår skyld ble fattig da han var rik, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike (2.Kor. 8.9). Det kommer også noen som ikke bekjenner kristen tro. Be om at også de kunne få høre seg glad og rik i Jesus Kristus disse dagene.

”Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld!” (Salme 115.1)

 

Jan-Tore Olsen