Fija tus ojos en Cristo

Fija tus ojos en Cristo
Fest ditt øye på Jesus – del av en sang som ble sunget mye under det første bibelkurset for spansktalende på Centro Sarepta.

«Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forgangent, se, alt er blitt nytt!
Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted» 2.Kor.5.17-20 (Bibel 1930)
Dette ordet ble oppfylt ved Centro Sarepta, den aller første samling for spansktalende tilhørere ved det nye senteret.

Sendebud  i Kristi sted:
Jan Tore ledet forsamlingen ved å åpne Kristus i skriftene for våres øyne gjennom Det Gamle Testamentet – slik Jesus ledet de to Emmaus vandrerne – brente ikke våre hjerter når han talte med oss på veien! Det samme åpenbarte seg i hjerter og utrykk hos tilhørerne ved senteret – lydhør og mottagelig for Ordet som ble sådd.

Fija tus ojos en Cristo.
Det finnes en brølende løve som vil ødelegge. Må Gud bevare oss for ikke å bli revet i stykker.
Vær edrue våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. 1Pet.5.8.
Lykkelig er vi som eier Løven av Juda: Ham tilhører makten i all evighet, Amen v.11.
For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livsens vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øine. Åp..7.17.
Hvem er disse? Dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod, v.14.
Må Gud bevare Ordet som såes ved Centro Sarepta, så at mennesker som skal gå ut og inn føres til livsens vannkilder.

I uken som har gått har oppfyllelsen av et senter i Spania for spansktalende deltakere blitt til virkelighet. Som den eneste norske deltaker, av Guds Nåde, fikk jeg overvære det store øyeblikk. Vi kom fra Barcelona, Madrid, Valencia, Frankfurt og Moss – vi ble tatt imot med godhet «som ikke er av denne verden».
Jeg ser tilbake med undring – vi inntok hus, hage og ikke minst kjøkken som det var vårt eget – her hører vi til – vi er hjemme.
Deltakerne forberedte selv de enkle måltidene og Jan Tore stod for grillingen i den vakre hagen. Ikke støy eller ulyder nådde våre ører. Vi var omringet av høye vekster, naboer like ved utgjorde ingen forstyrrelser.

PÅ Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men blev sterk i sin tro, idet han gav Gud æren og var full viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Rom.4.20-21
Må vi ikke dyrke mennesket slik Paulus advarer oss imot; jeg holder meg til…….Nei, vissheten  og styrken for Abraham kom av at han ga Gud æren. For oss kan det det være nærliggende å gi ære til mennesker vi synes om. Må vår bønn være; idet vi gir Gud æren.

Jeg forlot senteret dager før selve avsluttingen. Det siste jeg så til dem før det bar avsted til fjells og deretter bading var vink fra bilene de satt i, etter å ha fått varme klemmer.  Vi kjente på fellesskap, menneskelig skjemt og alvor.

Dette stykker er skrevet av Ester Tideman som har følgende kommentar under:

Ds:
De spansk talende uttalte navnet mitt, i mine ører, så mye vakrere enn hva jeg tidligere har  annammet. Her etter vil jeg hete Ester på spansk!