Smertenes mann

Hvilken nød og smerte er ikke dette: – at så mange mennesker ikke får høre evangeliets budskap. Budskapet om frelsen i Jesus Kristus alene! Hvilken nød og smerte er det ikke at vi –  vi som har hørt evangeliets budskap – gir så lite akt på det.

Før eller siden opplever de aller fleste mennesker dyp smerte i sitt liv. Også «livsnyteren», som ikke lenger klarer å nyte, kan bli stående med smerten: «Tomhet og atter tomhet» (Pred. 12:8). Er det ikke mere enn dette? – spør han seg. Smertene blir så tunge å bære at mange ikke klarer mer.

Vi lever i en verden full av smerte. Smerte som sees og oppleves av noen. Andre opplever den, men er likevel blinde for den. Tenk – midt i en slik verden, å få stå og peke på «smertenes mann» (Jes.53:5). Peke på Frelseren. Redningsmannen. Peke på Han som har åpnet veien hjem til den nye jord. Himmelen!  Han som er og gir …..fremtid og håp.  Ja, han som kalles «smertenes mann» er selve Veien til Livet.

Som «smertenes mann» står ikke Jesus Kristus der først og fremst som en sympatisør med deg i dine smerter. Vårt syndeforderv førte oss alle ut …hver på sin vei (Jes. 53:6).  Bort fra Gud. Religiøse kan vi nok være der på våre egne veier, men fast sitter vi – fast i djevelens snare. (2.Tim 2:26)

Vi trenger å bli løst. Vi trenger å bli satt fri! Vi trenger å bli frelst!!

Jesus Kristus led tålmodig korset (Heb.12:2). Dette gjorde Han for å kjøpe deg fri fra den evige smerte! Det ventet Jesus en glede….derfor led han tålmodig. Gleden som venter han er å få se deg berget deg for evigheten!

Han har fullbrakt frelsen for deg!

Våre overtredelser, synden og alt som følger med den, ble lagt på Ham/Kristus. Det var Gud som la det over på Ham. Han ble gjort til synd. Han var og ble en smertenes mann under den byrden. Han kom inn under Guds dom over synden. Mine og våre gjerningssynder og unnlatelsessynder. Syndens lønn er døden. Smertenes mann døde. For deg…..

 • Du som bryter lenker, Løser trellers bånd,
  Du som frihet skjenker Ved din Hellig Ånd,
  Frem til deg jeg trenger Fra mitt fengsel ut,
  Ingen slave lenger, Men et barn av Gud.

Kor:    Jeg er din, o Jesus, Jeg er din, bare din,
           Kjøpt til din å være, Helt og holdent din

 • Glad i lys å vandre Hvor enn veien går,
  Selv et lys for andre, Det er gode kår.
  Og i hellig smykke Gå ham ganske nær,
  Det er livets lykke For hans unge hær.
 • Til det mørke fengsel Aldri mer jeg går.
  Hjertets dype lengsel Til din himmel står.
  Glad jeg til de andre Roper det jeg kan:
  Kom med oss å vandre Til det lyse land!

 

Les også:  Smerte – i møte med massene (Del 1)

Les også:  Smerte – i møte med den ene (Del 2)

One thought on “Smertenes mann

Comments are closed.