Forbønshandling i Skjern

Mye folk møtte frem til gudstjeneste m/forbønnshandling for familien Thorlund sist Søndag. Det er godt og viktig for familien Thorlund, og for arbeidet, at mange fra deres eget hjemland er med i bønn for tjenesten sør i Europa.

Johannes Thorlund skriver dette til hjemmesiden: Søndag d. 18. juni, forestod Luthersk Missions i Skjern gudstjeneste og forbøns arrangement i missionshuset i Skjern.

Bagefter var der eftersamvær med hilsener og information om Sarepta. Med denne dag har vores kristne venner og familie markeret, at de ønsker at lægge arbejdet ud fra Sarepta frem for Gud og er interesserede i at kende mere til det.

Hilsenerne har givet os fortrøstning og mod. Vi sætter vores lid til, at Guds ord ikke vender virkningsløst tilbage. Som var et af de ord vi blev mødt med i hilsnerne om eftermiddagen. Vi takker Gud for vores familie, venner og menighed, som har givet løfte om forbøn i fremtiden, og som har båret os gennem de sidste 6 år i bøn og arbejde.”

Forbønshandling ved Gudstjeneste (002)Middags pause (005)

Leder utland, Jan Tore Olsen, hadde denne hilsenen fra oss i Norge til forsamlingen i Skjern:

Kjære dere!

Det er en stor glede for oss å vite at dere i dag er samlet, også for å markere at Maria og Johannes Thorlund sammen med barna Immanuel, Samuel og Jakob, flytter til Spania først i august for å trå inn i en tjeneste i Misjon Sarepta.

Det lot seg dessverre ikke gjøre for noen av våre ansatte i Sarepta å ta turen til Skjern i dag. Vi vil likevel uttrykke vår store glede og takknemlighet over at unge mennesker stiller sine liv til Herrens rådighet, også når det innebærer oppbrudd fra de kjente og trygge rammer.

Det er et enormt behov for evangelisk forkynnelse sør i Europa, ikke minst i Spania. Midt mellom prektige katedraler og imponerende prosesjoner bor det et folk som sjelden eller aldri får møte et evangelium som leder sjelen til hvile i et fullkomment frelsesverk. Midt i jomfrutilbedelse og helgendyrkelse er det en forsvinnende liten plass for det evangelium som maler Jesus for våre hjerters øyne på en slik måte at vårt håp og vår frimodighet finner feste i Ham og i hans verk alene.

”Midt iblant dere står en dere ikke kjenner”. Det var døperen sitt vitnesbyrd inn i møte med sitt eget folk. Jesus var der – midt i blant dem – men de kjente ham ikke. Og vi kan ofte kjenne på noe av det samme blant Spanias nesten femti millioner mennesker.

Det dypeste mørke, den tyngste byrde, den verste fattigdom…
  … er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus.
Det største svik…
 … er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent med Ham.

I dag kjenner vi på dyp takknemlighet over at familien Thorlund har sagt ja til å reise til Spania. I den forbindelse er det godt å få tro at det også i Danmark vil være kvinner og menn som vil være med å bære dem fram for Herren i sine bønner. Pr. idag er det faktisk 4 dansker som er ansatt i Misjon Sarpeta. I tillegg til Thorlund reiser også Jonas Aagaard Nielsen fra Vejen til Spania i august. Han skal arbeide som voluntør. Asger Refslund-Nørgaard fra Tønder er allerede på plass som administrasjonsleder på vårt Bibel- og opplæringssenter.

Ellers står dørene på Centro Sarepta åpne for den enkelte av dere. Varmt velkommen på bibelkurs ei uke eller flere i løpet av høsten eller vinteren. Nærmere informasjon om kursene finnes på www.centrosarepta.no.

Jakob, Samuel, Immanuel, Maria og Johannes; Dere skal vite at dere er varmt, varmt velkommen inn i fellesskapet i Misjon Sarepta.

Hilser med 1, Korinterne 1.9:
”Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre”

Med ønske om alt godt over liv og tjeneste!