Basarpenger til nytte

På Jæren har det de to siste årene vært Sareptabasar. Mange Ildsjeler har stått på for å få til dette. Resultatene fra disse basarene har vært viktige bidrag inn i arbeidet. Det aller viktigste er nok likevel at det gjøres bønner til Herren……..om at Han må åpne dører for Ordet inn til byer, bygder og hjertene.

Hver dag forkynnes nå Guds Ord på Centro Sarepta, morgen og kveld. Ekstra kjekt var det når det en kveld kom noen «utenfra» til kveldsmøtet vårt. Møtene på Centro Sarepta er åpne for alle og vi håper virkelig at det kan komme mange på dem.

Vertskap og talere denne uken er Arild Melberg og Hans Bergane. Inn i mellom «slagene» har taleren fått tid til å montere noen av sengene som er kjøpt med basarpenger fra Rogaland.

Pengene som kom inn fra basaren det første året ble brukt til bilkjøp. Enda kjører vi rundt med den gamle Forden og den har vært til stor velsignelse. Bilen har blitt brukt til mange møteturer rundt om i Spania og den er veldig praktisk å ha til varetransport på Centro Sarepta.

Hjertelig takk til alle som bidrar til å få realisert bibel- og opplæringssenteret i Spania……og til at Ordet får nå ut til folkeslag som så sårt trenger å få høre evangeliet.