God start på bibelhelga i Bygland

Hvert år i uke 25. har Sarepta bibelhelg. Også i år er vi samlet på KVS Bygland som ligger i vakre Setesdalen. Tilreisende fra forskjellige steder i landet ankom Bygland utover fredag ettermiddag.

Vi har hatt en flott start på årets bibelhelg. Johannes Kleppa har holdt de første bibeltimene fredag kveld og lørdag morgen ut fra 1. Kor. 1:30. Njål Skrunes fortsatte på lørdag med bibeltime om: «Menigheten – etter Guds Ord». Søndag fortsetter Skrunes med emnene: «Menigheten – forkynnelse og undervisning» og «Menigheten – misjon og diakoni».

Sangere på årets bibelhelg er Mirjam og Joel Dyrhovden. De har virkelig fått formidlet sangskatten inn i våre hjerter…… til oppbyggelse og trøst.

IMG_2156

Antallet som kommer til samlingene på Bygland er forholdsvis stabilt. På møtene har det vært ca. 80 personer i år. Mange gir uttrykk for takknemlighet til Herren for Ordet de har fått høre. Lørdag ettermiddag var det informasjonsmøte om Sareptas arbeid. Arbeidet til Sarepta utvides kraftig fra 1. august og de fremmøtte fikk høre at vi fra høsten av har mange faste arbeidere på plass i Spania. Be fortsatt for bibelhelga og møtene på Søndag.

Avslutningsmøtet blir litt annerledes enn det som står i programmet. Vi kjenner på trang til at denne helga skal avsluttes med et bønne- og vitnemøte kl. 14.00. Derfor blir det ingen «vanlig» tale på den samlingen.

Neste år er Dan Hessellund fra Danmark hovedtaler på bibelhelga.