Albacete

I går kveld fikk jeg være med på ”culto de oración” i Albacete, en by med ca. 180.000 innbyggere, et par timer inn i landet fra Alicante. Rundt tyve mennesker var samlet til bibelundervisning og bønnemøte i byens baptistkirke en vanlig torsdags kveld. I det jeg stiger inn døren tas jeg imot med varme smil, faste håndtrykk og et rungende velkommen.

Noen måneder tidligere hadde ei ung dame steget inn gjennom den samme døren. I all sin ensomhet steg hun inn med et inderlig håp om å finne ei venninne i forsamlingen. ”Her fant jeg en hel familie”, lød hennes vitnesbyrd. I møte med den godhet og varme som forsamlingen bar med seg, var det ikke vanskelig å feste lit til hennes vitnesbyrd.

Teksten denne kvelden var hentet fra det tredje kapittelet i Johannes Åpenbaring. Det ble undervist om et lunkent liv på avstand fra Jesus. Om et liv uten den fattiges stadige trang etter mat. Om et åndelig liv hvor man kan tro at man eier alt, men likevel mangler alt fordi man ikke lenger eier Jesus i sitt hjerte.

Deretter foldes hender. Den første som løfter sin røst mot himmelen er en gammel mann. Stemmen hans skjelver. Men hans måte å tale med Gud på etterlater et sterkt inntrykk av at her er det en som også mot slutten av sitt liv, lever uendelig fortrolig med sin Gud.

Ingen har det travelt. Det er mange navn som bæres frem for Guds trone denne kvelden. Alle navn er ukjente for meg. Ikke ett av dem er ukjent for Gud. Bønnemøtet preges av en sterk overbevisning om at dersom noen i Albacete skal bli frelst, så må Gud selv gripe inn. Derfor ropes det på Guds makt.

Albacete 2

Jeg reiser for tiden rundt i Spania for å besøke mennesker og opprette kontakt inn mot enkelte evangeliske kirker i landet. Dette i forbindelse med presentasjon av Centro Sarepta i et land hvor bibelskole er et ukjent begrep, også langt inn i de evangeliske sammenhenger.

I Albacete møtte jeg et amerikansk misjonærpar som akkurat er tilbake i Spania, etter bl.a. å ha tilbrakt 14 år av sitt liv i India. Før vi skilles ber han om mailadresse og telefonnummer. Klokka to samme natt tikker det inn en mail. Fra den samme misjonær. Han måtte få vite enda mer om vårt bibel- og opplæringssenter i Spania.

Jan-Tore Olsen

 

Bilde: innefra kirka med tekst….> Norsk:  «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Matt 18:20