Påskemøtene i Rogaland

Også i år arrangerer Sarepta påskemøter på Salem bedehus på Sola. Kjell Dahlene og Johannes Kleppa er talere dette året. Vi oppmuntrer deg til å sette av tid til å høre Guds Ord forkynt også i påsken.

Kjell Dahlenejohannes-k-002
Kjell Dahlene                                                             Johannes Kleppa

Det blir to bibeltimer hver kveld  (Kl. 18.00 og kl. 19.30). Sareptas førbønnsgruppe fra Sør-Jæren sørger for enkel kaffeservering mellom timene.

Sangkrefter på møtene vil bli Liv Jorunn Høllesli og Brit Karin Stein. Ingibjørg og Arild Melberg. Turid og Kjell Dahlene.

Ingibjørg og Arild Melberg
Ingibjørg og Arild Melberg

Spesielt velkommen er du som ikke er frelst, men som er spørrende i forhold til hvorfor Jesus kom til jord og døde på et kors. Kom!! – og hør evangeliet!

Alle er hjertelig velkommen til samlingene!