Stiftelsen i Spania på plass!

I dag kom endelig stiftelsen i Spania på plass. I stua i Albir skjedde det ukontrollerte Ryfylkehopp. Formann i Sarepta og daglig leder for Centro Sarepta utførte noen krumspring som var en mellomting mellom Hallingkast og Jenka.

Helt siden oktober har vi ventet på å få godkjent stiftelsen i Spania. Det å få slike ting på plass tar nok tid uansett hvor man er i verden. For å kunne overta eiendommen i Spania, som skal brukes som bibel- og opplæringssenter, måtte stiftelsen komme på plass.

Onsdag den 15. mars er den opprinnelige datoen for overtakelse av eiendommen. Dato for overtakelse er imidlertid utsatt noen dager. Dette på grunn av at eiendommen fikk en liten skade på et bad, i forbindelse med det veldig kraftige uværet som var her i Spania for noen uker siden. Dette er en forsikringssak for selger, og de skal utbedre denne skaden nå i nær fremtid.

De siste dagene har Sarepta hatt styremøte her i nærheten av Centro Sarepta. Vi var igjen innom på eiendommen på befaring. Vi gleder oss veldig til overtakelse, samtidig som vi vet at det blir vanvittig mye arbeid fremover. Siden eiendommen tidligere har vært et norsk sykehjem finner vi stadig artige ting her. Se bilde under:

IMG_1787
(Johannes Kleppa fant videoen om «Snøhulemannen». Han er ett av Johnnes sine forbilder.)

IMG_1797img_0967

(Noen i styret utenfor eiendommen)                                                (Glede!!)

Forbønn!

Be spesielt for daglig leder på Centro Sarepta, Arild Melberg, i den hektiske perioden nå fremover. Be også for Jan-Tore Olsen og Asger Refslund-Nørgaard som nå har mye planleggingsarbeid frem til bibelkursene starter. Be til om Herren om at Han må drive ut noen flere misjonærer til Centro Sarepta og Spania.