Søndagsmøte i Lliria

Åpne bibler ligger rundt på bordet. Spanjoler, søramerikanere og noen fra Norden sitter sammen. De hører, leser og deler Livets Ord. Vi er i en leilighet i byen Lliria som ligger nær Valencia.

Noen av dem som er på møte denne dagen har erfart Ordets skapende makt inn i sitt liv, ved å bli født på ny. Det er skjedd gjennom bibelkurs som de har vært på.  Andre som er på møtet denne Søndagen har begynt å tørste etter Livets vann ganske nylig.

Vi fra Sarepta blir utrolig godt tatt imot av den lille flokken i Lliria. Leilighet blir stilt til disposisjon for husmøte, deilig middag blir servert og de nøder oss til å bli der flere dager. Jan-Tore lover at han vil komme innom enda en gang før påske. «Da skal vi prøve på å få med oss enda flere på møte» sier de.

Det er tydelig at de som har fått sett inn i evangeliet er opptatt av at flere må få høre det forkynt. De andre tørster bare etter mer av Livets vann. «Bli hos oss et par dager til…….», sier en av dem.

Fra høsten av vil vi ha bibelkurs på Centro Sarepta fra 25. september til begynnelsen av juni. Vi håper på at en fin flokk spansktalende skal komme på en eller flere av undervisningsbolkene. For de aller fleste her nede vil det være vanskelig å ha råd til å komme på bibelkurs, derfor er vi frimodige og vil be om din støtte til «stipend til en spansktalende elev».

Når vi ser hva Guds Ord har utrettet på de første bibelkursene vi har hatt, og hva ringvirkningene av at mennesker har fått møte Jesus Kristus blir………ja, da ber vi med frimodighet om støtte til dette arbeidet.

Be for den lille flokken i Lliria…..

 

Bilde: Jan-Tore Olsen deler Livets Brød, Livets Vann. Livets Ord…..Jesus Kristus