Husmøte i Moss

Det var lenge siden sist at det hadde vært predikant på besøk hos gjengen i Moss som regelmessig samles til husmøte. Det var en svært takknemlig og lyttende flokk som var på møte søndag kveld.

Det finnes veldig mange gode taler på nettet, «bedre» taler enn de fleste som holdes på vanlige bedehus rundt om. Husmøtegruppen i Moss bruker å høre taler fra internett når de samles. Det er flott og viktig å samles om Guds Ord og forkynnelsen av dette selv om det ikke kommer noen predikant på besøk. Samtidig lød det unisont fra de fremmøtte denne kvelden at: «det er noe helt annet å få besøk av en taler enn det å høre på nettet. Ordet blir liksom så direkte og nært».

Guds Ord og forkynnelsen av det er i utgangspunktet den samme, enten det skjer via nettet eller med et levende Guds sendebud i stua eller forsamlingen. Men det personlige møtet mellom mennesker og Herrens sendebud blir ikke det samme når møtepunktet bare blir via nettet. Be Høstens Herre reise opp nye forkynnernådegaver i våre nordiske land. Vitner som reiser ut med Guds Ord til de små og de store flokkene.

De fremmøtte satte pris på å høre om hva Sareptas arbeide går ut på. Daglig leder i Sarepta informerte, talte Guds Ord og sang på møtet. Vi ble ønsket velkommen tilbake med flere «småmøter» i Østfold.

Ekstra gledelig er det at flere i Østfold nå snakker om å samles regelmessig til bønn for Sareptas arbeide. Mange ber hver dag for dette arbeidet, men det er noe med det å samles sammen i bønn. Det merkes at mange bærer Sareptas arbeid frem for nådens trone. Det betyr ikke at vi ikke kjenner på trengsel, smerte og nød i det daglige i Sarepta, men midt i alt ser vi Guds finger og Hans gjerning. Ham tilhører prisen og æren for alle ting!