Allhelgonaläger 2016

Daglig leder i Sarepta var sist uke med på den årlige høstleiren i Silverdalen i Sverige. På det meste var ca. 150 personer på møtene. Det var godt og være sammen med våre svenske brødre og søstre i Herren. Det var Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling som stod som arrangør.

Det er 200 år siden Rosenius ble født og derfor var det satt opp en god del emner ut fra sangtekster han skrev. Inntil fem møter på en dag er ikke hverdagskost….i alle fall ikke på bibelleirer i Norge, men det var tydelig at folket var kommet for å høre. På lørdagskvelden fikk vi også en fin innføring i Rosenius sitt liv og virke.

Gjennomsnittsalderen på deltakerne var lav og det gir jo håp for Sveriges fremtid. Sverige er nok kommet mange skritt lengere i avkristning og sekularisering enn det som er tilfellet i Norge. Ugudelige lover og regler trykkes inn i samfunnet år for år. Men for Gud er ingenting umulig. Guds Ord er fortsatt Ånd og det er Liv.

Det å delta i sangen på denne leiren var en opplevelse. Mange dyktige musikere deltok i forbindelse med allsangen. I front av lokalet stod det et stort flygel. Et kirkeorgel «trykket» på bak i lokalet og ellers var det både strykere og blåsere som sto både foran og bak i forsamlingen.

De minste barna deltok med sang i flere av møtene hver dag. Det var tydelig at de helt fra spedbarnsalder lærte gode og oppbyggelige sanger…..noe som vil være med å hjelpe dem på veien hjem.