Sareptas bosenter er i gang

En gang i året har Sarepta en samling om Guds Ord over lengere tid. I tre uker samles vi hver dag om Guds Ord, morgen og kveld, unntatt på tirsdagene. Tirsdagene er vi på langtur, derfor er det ikke lagt opp til møter den dagen.

I år var det påmeldt ca. 50 personer totalt til Sarepta bosenter. Noen få har måttet melde avbud på grunn av sykdom, så antallet blir ca. 45 totalt. Det er mennesker fra hele Norge som er med på dette opplegget i Malaga i Spania.

Tilbakemeldingene fra i fjor var at mange igjen fikk «smaken» på det å samles om Guds Ord over tid. Noen fikk møte Jesus Kristus til fornyelse og frelse. De Helliges samfunn opplevdes godt og rikt.

Et resultat etter forårets bosenter har vært at Sarepta har hatt møter på steder i Norge som vi ellers ikke ville besøkt. Vi i Sarepta håper på at en av fruktene etter Sareptas bosenter skal bli nettopp dette – flere samlinger om Guds Ord i Norge og da gjerne på steder der det er lite med forkynnelse av Guds Ord fra før.

Er du/dere i Malagaområdet nå så er dere velkommen på kveldsmøtene som starter kl. 20.30.De er åpne for hvem som helst.