Bibel- og opplæringssenteret Centro Sarepta

Det arbeides nå om dagene med å få de formelle tingene og eierstrukturen på plass. Mange spør oss om hvordan disse prosessene går. I intensjonsavtalen som er undertegnet er 15. november satt som overtakelsesdato, men med noen forbehold.

Helt fra starten av, har vi i Sarepta snakket om å etablere et bibel- og opplæringssenter. Fra vedtektene kan vi lese: «Det skal arbeides for å etablere et bibel- og opplæringssenter i Sør-Europa,….».

Vi tror det er av avgjørende betydning det å kunne samle mennesker til opplæring i Guds Ord og under forkynnelsen av Guds Ord – over tid. Skal mennesker bli frelst må de få møte Ordet. Og – det er når det skapes kjennskap, kjærlighet og tillit til Jesus og Guds Ord, at mennesker i takknemlighet for evangeliet også kan få stille sine liv til rådighet for Herren, og finne sin plass i et globalt misjonsoppdrag.

Vi har et hovedfokus på å nå mennesker bosatt sør i Europa. Dette vil være spanjoler i første rekke, men også mennesker fra Nord-Afrika, Latin-Amerika og Norden som bor i området vil det arbeides inn imot.

Undervisningen i klassene ved senteret vil foregå fra september til juni. Dette vil du kunne lese mer om på hjemmesiden vår i starten av desember. I perioden fra juni til september vil vi også ha forkynnelse av og undervisning i Guds Ord – hver dag – ved Centro Sarepta, men da vil det være forskjellige salgs opplegg fra uke til uke.

I møte med kommunen Alfaz del Pi ble vi godt mottatt. Vår bankforbindelse i området er også svært positiv. Vi ber om fortsatt forbønn for prosessen vi står i og ikke minst ber vi om forbønn når lærere og evangelister skal kalles til undervisningsoppdrag på senteret. Vil du være med på å realisere dette senteret og bidra med midler så kan du lese mer her:Centro Sarepta brosjyre siste versjon

 

Bilde: Daglig leder av Centro Sarepta Arild Melberg