Møter i august

De siste dagene har Sarepta hatt møter i Tørvikbygd. Disse møtepunktene mellom Guds Ord og menneskene er så uendelig viktige……selv om det er sommer.

I Tørvikbygd er det et flott bedehus som ble bygget på åttitallet.

IMG_1115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronten i hovedsalen i Tørvikbygd bedehus

Flokken som har trang for å høre Guds Ord forkynt i denne bygda og på dette bedehuset er ikke så stor. Slik er det vel i de fleste bygder og på de fleste bedehus rundt om i landet. Men noen kommer…..og på møtene som Sarepta hadde var det forholdvis bra med folk. Vi er takknemlige til Gud for at det enda finnes mennesker som har trang/kall til å legge til rette for forkynnelse rundt om i bygder og byer i Norge.

Nå fortsetter Sarepta med møter på Heia, Moi, Undheim, Lyngdal, Valle i Bamble og i Råde. Du er velkommen til møtene. Kan du be om åpenbarings Ånd i møtene. Der vil det også bli informasjon om Sareptas arbeid.