To år siden Sarepta startet opp arbeidet

Den 1. august 2014 startet Sarepta opp sitt arbeid med tanke på å nå Sør-Europa og mennesker enda lengre sør med evangelisk forkynnelse.

Sarepta er en bitte liten og enkel organisasjon, rent administrativt sett. Vårt hovedfokus er å være med å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Vi har tro for å skaffe oss et eget sted sør i Europa der vi kan samle mennesker…over tid… til oppbyggelse og undervisning i Guds Ord. Til nå har vi hatt slik undervisning og forkynnelse enten i leide lokaler eller i hjem.

Et stadig tilbakevendende spørsmål som vi får er: «Hvordan går det med Sarepta?». De fleste som spør følger ofte opp med kommentaren «ja, økonomien altså».
Det viktigste for oss er at noen mennesker gjennom arbeidet de to siste årene er blitt ledet til Jesus Kristus og har fått et møte med Han. Det varmet hjertene våre å møte Katy (fra Spania) på bibelhelga på Bygland. Ei ung jente som på et enkelt bibelkurs i Guardamar fikk sitte å høre seg frelst. Når det gjelder økonomien så ser det nok av og til ut som om krukka går tom, men frem til i dag har det alltid vært noe igjen. Herren er god og har velsignet arbeidet ved å drive ut mange trofaste givere til denne lille arbeidsgrein som heter Sarepta.

Det er fint å se at så mange unge og eldre er blitt glade i og som tar ansvar for Sareptas virksomhet. Det er ikke lenger bare noen få sitt arbeid, men stadig hører vi nye personer som sier at dette er vårt arbeid. Om vi er få eller mange i Sareptas arbeid er ikke hovedsaken. Hovedsaken er å forvalte det kall og de oppgaver Herren har gitt oss og at vi vandrer i de ferdiglagde gjerninger.

Be for arbeidet!