Bibel- og undervisningssenter i Spania

Styret for Sarepta har oppnevnt en komité, ledet av Arild Melberg, som skal jobbe med forskjellige modeller for etablering av et bibel- og undervisningssenter i Spania. Nylig var representanter fra denne komitéen i Spania for å kartlegge forskjellige alternativer.

Som en del av dere vil være kjent med, så jobber Sarepta aktivt med forberedelsene til et bibel- og undervisningssenter i Spania. Komitéen, som nå har blitt oppnevnt av styret, skal jobbe med kartlegging av forskjellige modeller for et slikt senter samt forslag til forskjellige finansieringsmodeller. Sarepta er en forholdsvis liten forening med relativt få økonomiske midler, og det er derfor spesielt viktig å ha fokus både på hva som er tjenlig for arbeidet, samt hvilke prosjekter som er økonomisk forsvarlige å gjennomføre.

To medlemmer fra komitéen samt Jan-Tore Olsen og undertegnede var nylig på en «rundreise» til potensielle framtidige lokasjoner for et slikt senter. Dagene ble brukt effektivt, og en del forskjellige prosjekt ble besøkt. Men ikke alle prosjekt vil være tjenlige for vårt behov, og heller ikke alle prosjekt vil være innenfor det som kan regnes for å være økonomisk forsvarlig. Likevel vil noen av prosjektene, som ble besøkt, være verd å jobbe videre med.

Vær gjerne med å be for fortsettelsen av dette arbeidet. Be om at Herren må åpne og stenge, og at han må vise vei til den modellen som Han ser er mest tjenlig for sitt rikes sak i Spania. Be også for komitéen som jobber med prosjektet og for styret i Sarepta, at de må få visdom til å ta beslutninger som er i samsvar med Guds vilje for denne arbeidet.

Asger Refslund-Nørgaard

One thought on “Bibel- og undervisningssenter i Spania

  1. Tilbaketråkk: Styremøte – Sarepta

Comments are closed.