Registrere grupper, foreninger eller lag i Sarepta?

Vi får stadig spørsmål fra personer og grupper som ønsker å bli registrert som en forening eller lag tilsluttet Sarepta. Det er vi glade for! Fra 1. mars 2016 blir det mulig!

Siden det har vært et sterkt ønske fra grasrota om at det opprettes et register over lag, foreninger, grupper og kontaktpersoner i Sarepta, blir det mulighet for dette fra mars av. Det vil være godt for Sareptas arbeid at vi har lokale formenn/kontaktpersoner for grupper/lag/foreninger. Dette vil styrke arbeidet og gjøre det mulig å nå lengere ut med evangeliet både lokalt og globalt.

Sarepta er organisert på en slik måte at det er innmeldte støttemedlemmer som har stemmerett på Landsmøtet hvert tredje år. Slik vil det nok fortsatt være, men fra 1. mars 2016 kan kontaktpersoner, grupper, lag og foreninger som ønsker å stå tilsluttet Sarepta, registrere seg hos oss. Disse vil ikke som lag/gruppe/kontaktperson ha stemmerett ved Landsmøtet, men de vil lokalt være med å bringe evangeliet videre. Foldede hender vil i flokk løfte arbeidet frem for Ham som ingenting er umulig for. Disse gruppene vil også sørge for at noen, ja kanskje mange, blir utsendt som misjonærer til Sareptas arbeidsfelt i Sør-Europa og videre derfra……..

Dersom du ønsker å bli registrert som kontaktperson eller dere er en gruppe, lag eller forening som vil stå tilsluttet Sarepta så send en e-post til  post@misarepta.no for registrering.

Fra administrasjonen i Sarepta vil det av og til sendes ut nyttig informasjon og bønneemner til de som står registrert som støttegrupper og kontaktpersoner. Det vil også prioriteres forkynner- og misjonærbesøk til disse.