Dan Hessellund, ny forkynner i Sarepta

Dan Hessellund er fra Danmark. Han har ved flere anledninger talt på Sarepta sine arrangement. Han har deltatt på bibelhelga vår og han har holdt bibeltimer på Fyresdal. Også dette året blir Dan med på Fyresdal som bibeltimeholder. 

Dan snakker forståelig dansk for de fleste nordmenn. Vi tror derfor ikke det blir noe problem med språket. Han har også ved sin forkynnelse allerede fått stor tillit hos mange, og vi er glade for at vi nå får utvide hans forkynnervirksomhet i Norge.

I første omgang prøver vi det i et år i en 20 % stilling, som rent formelt organiseres som en leieavtale med LM Vestjylland i Danmark. Slik vil både vi og han få erfaring dette året hvordan det fungerer med en slik pendling til Norge.

Vi er glade for at Dans nådegave og sjelesørgeriske forkynnelse får lyde på flere av våre bedehus og arrangementer.

Ole Andreas Meling