Sjernarøy – for 4. gang

Igjen har vi fått mot til å arrangere møter på Sjernarøy i Ryfylke. Det har ikke kommet folk fra øya på møtene, men det har kommet hyttefolk og folk fra øyene omkring. Men kanskje denne gang?

Vi trenger støtte fra øyene rundt og vi trenger at noen kan kneppe sine hender for disse møtene. Jeg har også denne gang laget en liten invitasjon som jeg deler ut til dem jeg treffer, og ellers legger jeg den i postkasser. 120 lapper er trykket opp. Kristi Himmelfartsdag prøver vi å dele dem ut. Kanskje disse lappene minne noen om at fred med Gud er viktigere enn alt.