Stadig flere mottar Sareptanytt

Sareptanytt utgis 4 ganger i året. Det sendes gratis til alle som vil ha det. I dag får rundt 650 personer dette i posten og noe over 500 får det på mail. Send en epost til post@misarepta.no om du ønsker bladet tilsendt. Bladet er også tilgjengelig på nett. Følg da denne lenken. eller finn fram til Sareptanytt under hovedmenyen.

Bladet gir nyttig og aktuell informasjon fra arbeidet både i Norden, Spania og Nord-Afrika. Her er også flere aktuelle artikler om åndssituasjonen i landet. I tillegg får du informasjon av ulike arrangement i Sarepta-regi.

I Sarepta gjør vi det vi kan for at ikke administrasjonen skal spise opp kollekten. Det er Sareptas egne ansatte som skriver det meste av det som står der, og bladet trykkes rimelig. Jan Tore Skogen setter opp designen og familie og venner bruker en dag på å postlegge det. Hjertelig takk til dem! Alt gjøres på dugnad.

Men vi tror det er godt å få et slik misjonsblad i heimen, og det er godt om det kunne brukes som et bønnehefte.