En ørkenvandring

I Valencia, Spanias tredje største by, er vi så heldige å ha flere Sarepta-venner. Ekteparet Aiban og Patricia er to av dem. En torsdag i februar var Sarepta invitert til å holde bibeltime i bibelgruppa deres.

Noen av de dere ser på bildet har vært regelmessige besøkende på leirene våre året sammen med sine familier. Denne februarkvelden var vi altså invitert til å undervise i en bibelgruppe. Deltakerne går alle i samme menighet i Valencia. Noen har fulgt troens vei i flere år, mens andre er nye på veien.

Temaet jeg var invitert til å undervise om var Israels reise gjennom Sinai-ørkenen. Jeg fikk dele fra teksten om klippen ved Horeb (2. Mosebok 17), der Kristus blir fremstilt som klippen som ble slått og hvor livets vann strømmet fra, vannet til vår frelse, og vannet som alltid er tilgjengelig for den tørste gjennom vår skjøre reise gjennom denne verden.

Selv om TV-reklamer og Hollywood-filmer insisterer på at livet er enkelt, behagelig og fullt av ting å glede seg over, vet du og jeg at det ikke er slik. Verken mandager eller søndager er slik; livet er hardt arbeid, offer, arbeid og misnøye – utfordringer vi skaper for oss selv eller som blir påført oss av andre.

Midt i vår tøffende og krevende «ørkenreise» er Kristus til stede og er oss til  lindring med det evige frelsens vann. Både i farene vi møter og i fristelsen til å vende tilbake til Egypt for å bli frivillige «slaver av systemet». Bare kraften i Hans ord holder oss tilbake og forhindrer det, og holder oss faste til vi når fram til det lovende land. 

Vi fikk dele det vi brakte i «ryggsekkene» våre, det mangfoldige livets brød gitt til hver person og situasjon med hjelp av Den Hellige Ånd. Aiban og Patricia som var vertsskap denne kvelden tok oss varmt i mot i sitt hjem med glede, mat og godt selskap.

Rundt et godt måltid mat fortsatte vi samtalen langt ut i de små timer. Ingen hadde hast med å komme seg hjem. I samtalen ga flere uttrykk for at de var interesserte i å komme på årets påskeleir på Sarepta. 

Selv om vi kom hjem til Alfaz veldig sent, ja, egentlig tidlig om morgenen, var Janne og jeg glade for å ha fått dele med søstrene og brødrene. Vi gleder oss også over å ha fått en ny invitasjon til Valencia. Denne gangen til en annen bibelgruppe i samme by. 

Takk for at dere er med å sende oss og bære oss i bønn.

(Foto: Janne Smetana)