Sammenhengende bibelundervisning

I går kveld startet vi med «Time 1» av i alt 8 timers undervisning i Kolosserbrevet. Alle vers skal gjennomgås i rekkefølge. Måndalen bedehus er stedet.  Et bedehus der det er «den lille flokk» som kommer på slike typer samlinger. Men til oppmuntring for måndalingene …..så støttet folk fra Innfjorden og Vestnes opp denne første kvelden.

Misjon Sarepta har tidligere skrevet om nødvendigheten av møteuker og sammenhengende virksomhet. Daglig leder, Ole Andreas Meling, skrev det så klart og utfordrende: «Det må aktivt og brutalt ryddes veg for møteuker!»   
Vi har nødet dem som ber….om å be om at Herren må drive ut evangelistnådegaver. I Misjon Sarepta ønsker vi både utadrettede møteuker, men også bibeluker med undervisning.

En andakt, tale eller en «vanlig» bibeltime bygges gjerne opp om ett budskap. Det blir da ofte en rød tråd i talen og det er enklere å følge med.
Når man går gjennom vers for vers i et brev…. så er det ofte flere tettpakkede budskap i løpet av en bibeltime.
Det kan være krevende å henge med.
Det blir ikke så ofte tid til historier og billedlige fortellinger utenom det enkelte vers vi har foran oss. Men det gjøres stadig oppdagelser. «Dette har jeg aldri lagt merke til før!» er en kommentar som går igjen fra folk som er på bibeltimene. Bibelvers og budskap blir oppdaget.  Og når åpenbarings Ånd er til stede får vi se inn i ting som hjelper oss på veien hjem til Himmelen. OG: Skriften selv ….setter oss i stand til all god gjerning.

16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:16f

Det er fint å kunne stoppe på et sted. Være der over tid…..for å gi Guds mat. Samtidig er det en smerte å kjenne til de mange steder der det sjelden eller aldri tillyses til et møte mellom mennesker og Guds Ord.

Be om at Herren driver ut arbeidere….og at det må være noen som sender dem ut i felten ……..under bønn.

Be for bibelsamlingene som fortsetter i Måndalen. Be for folket som bor der og spesielt for de som bekjenner seg som kristne. Ja, vi må be for hverandre…….